Tipar Font - Font +

 

Directia Fiscala Brasov

Programare online

Incepand cu data de 01 Aprilie 2019, PERSOANELE FIZICE pot face programari ONLINE pentru depunerea documentelor fiscale aferente impozitelor pe cladiri, terenuri si mijloace de transport. NU se fac programari online pentru plata impozitelor si a amenzilor!

Programare online

PROGRAMUL RABLA

RABLA LOCAL

ETAPE PRIVIND CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE aici

PROCEDURA DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI PRIVIND CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE

ACORD DE PARTICIPARE AL SOLICITANTULUI DE FINANȚARE aici

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL aici

ACORD SCRIS AL COPROPRIETARILOR PRIVIND PARTICIPAREA ÎN CADRUL PROGRAMULUI aici

Procedura modificată - FINAL - semnată aici

Rezultate partiale Programul privind casarea autovehiculelor uzate aici


Informare cu privire la mijloacele electronice de comunicare la distanţă

Stimați contribuabili,

Vă informăm că obligațiile fiscale pot fi îndeplinite utilizând mijloacele de comunicare la distanță. Astfel,

  • Declarațiile fiscale pot fi depuse prin intermediul portalului www.dfbv.ro – secţiunea “Depunere documente” sau prin e-mail la adresa dirfiscala@dfbv.ro
  • Pentru efectuarea plăţilor puteţi utiliza una din următoarele metode:
    • Cu Ordin de plată în lei prin virament bancar sau internet banking. Informaţii privind conturile bancare găsiţi pe site-ul www.dfbv.ro – Sectiunea Taxe si Impozite – Informatii conturi de incasare
    • Cu numerar în lei sau cu cardul bancar la Statiile de Plata SelfPay, instalate în marile rețele de retail, în universități, centre comerciale, piețe, benzinării și magazine de proximitate
    • Localizarea statiilor de plata selfpay: Localizare Statii Selpay.pdf
    • On line cu cardul bancar pe site-urile brasovcity.ro , ghiseul.ro (dacă deţineţi un cont electronic creat pe aceste site-uri)

Informaţii generale în domeniul fiscal se pot obţine la Call center, la numãrul de telefon 0268 474 440.

Vă mulțumim!

Taxa promovare turisticaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).

Ȋn vederea promovării turistice a municipiului Brașov, care are ca scop creșterea numărului de turiști și a duratei de ședere a acestora ȋn municipiul nostru, s-a instituit ȋncepȃnd cu luna aprilie 2018, prin HCL 85/2018 “Taxa specială pentru promovare turistică a municipiului Brașov.

Creat: 08.05.2018 10:40
INFORMARE SCUTIRE de la plata impozitului pe clădire și teren pentru persoanele care beneficiază de prevederile prevăzute la art. 3, alin.1, litera b și art. 4, alin.1 din Legea nr. 341/2004 Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Având în vedere art. 14-1 și art. 14-2 din HCL nr. 265/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023, republicat conform HCL nr. 1051/2022 vă informăm

că pentru persoanele care beneficiază de prevederile prevăzute la art. 3, alin.1, litera b și art. 4, alin.1 din Legea nr. 341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 se acordă:

• scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3, alin.1, litera b și art. 4, alin.1 din Legea nr. 341/2004 cu modificările și completările ulterioare.
• scutirea de la plata impozitului pe teren pentru terenul aferent clădirii folosită ca domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3, alin.1, litera b și art. 4, alin.1 din Legea nr. 341/2004 cu modificările și completările ulterioare.
Scutirea pentru anul 2023 se acordă pe bază de cerere depusă până la data de 31.03.2023 (conform prevederilor 4871 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal) la care se va anexa:

- copie act de dobândire clădire + teren
- copie act de identitate beneficiar
- copie certificat revoluționar
Scutirea se acorda doar persoanelor prevăzute de lege.

Documentele se pot comunica și pe email, la adresa dirfiscala@dfbv.ro.
Creat: 04.01.2023 08:32
INFORMARE! FACILITĂȚI FISCALE Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
FACILITĂȚI FISCALE prevăzute de art. 456 alin (1) lit. p din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare referitoare la persoanele prevăzute de Legea 168/2020

Potrivit noilor modificări aduse Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că începând cu data de 01.01.2022

• Vor beneficia de scutire de la plata impozitului doar pentru clădirea și terenul aferent acesteia – folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit.c) - f) și j) din Legea 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat.

Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 se aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin adeverință emisă până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care este depusă la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.
Creat: 05.01.2022 10:57
INFORMARE! Calculul impozitului pe CLĂDIRILE NEREZIDENȚIALE aflate în proprietatea persoanelor fiziceUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Art. 458 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
Alin. (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,5 % asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. În situaţia în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal;
Alin. (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
Alin. (4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

Pct. 39 din HG nr. 1/2016 privind Normele de aplicare a art. 458 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare prevede :
Alin. (1) Rapoartele de evaluare se întocmesc de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării şi reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă şi nu se înregistrează în evidenţele contabile.
Alin. (2) În vederea stabilirii impozitului pe clădiri, rapoartele de evaluare se depun în copie, la organul fiscal local, ca anexă la declaraţia contribuabilului, până la primul termen de plată din anul de referinţă, respectiv până la 31.03.2022.
Creat: 05.01.2022 10:18
INFORMARE Calculul impozitului pe CLĂDIRILE CU DESTINAȚIE MIXTĂ aflate în proprietatea persoanelor fiziceUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare - Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea:
a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457;
b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin declaraţie pe propria răspundere, prin aplicarea cotei menţionate la art. 458 asupra valorii impozabile determinate potrivit art. 457, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin. (1).
(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.
(3) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.
Creat: 05.01.2022 10:17
Scutire mijloace de transport folosite efectiv în agriculturăUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Creat: 24.11.2021 09:38
Vaccinarea impotrica COVID-19 in RomaniaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre vaccinuri împotriva COVID-19 evaluate și autorizate de către Agenția Europeană a Medicamentu lui, în urma unui proces complex de analiză. I: VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19 SE REALIZEAZĂ ÎN 3 ETAPE, ÎN CARE VOR FI VACCINATE GRUPELE POPULAȚIONALE: ETAPA I:LUCRĂTORII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ȘI SOCIAL - SISTEM PUBLIC ȘI PRIVAT ETAPA A II-A:POPULAȚIA CU GRAD RIDICAT DE RISC LUCRĂTORI CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI ÎN DOMENII CHEIE, ESENȚIALE ETAPA A III-A:POPULAȚIA GENERALĂ
Creat: 31.12.2020 09:17
Măsuri dispuse de Primăria Brașov pentru prevenirea infectării cu coronavirus!Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
În baza Hotărârii nr. 6/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență

• Recomandăm tuturor cetăţenilor utilizarea comunicării on-line, inclusiv pentru depunerea documentelor pentru clădire, teren, mijloc de transport, promovare turistică, taxă salvamont, solicitare emitere sistare poprire, s.a. (dirfiscala@dfbv.ro) sau fax 0268410540;

• Recomandăm plata online! Pentru detalii accesați site-ul www.dfbv.ro, secțiunea - Modalități de plată

• Folosirea telefonului pentru obţinerea de informaţii 0268-474440 (tasta 9 pentru a ieși din meniul robotizat) sau accesarea site-ului www.dfbv.ro;

• Evitarea locurilor aglomerate, ca de exemplu sala de așteptare de la Centrul de Informații pentru Cetățeni;

• Evitarea accesului cu copii în aceste zone aglomerate;

• Respectarea măsurilor de protecţie personală.

Creat: 11.03.2020 10:06
ANUNT IMPORTANTUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ATENȚIE ! În conformitate cu prevederile art.159 alin.2 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările ulterioare “ Pentru bunul ce se întrăinează, proprietarul bunulului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul”.
Creat: 09.01.2019 14:07
Direcţia Fiscală a Municipiului BraşovUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).

Direcţia Fiscală a Municipiului Braşov are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul fiscal si Codul de procedură fiscală.

Creat: 21.09.2009 14:50
 
Contact Municipiul Brasov
Directia Fiscala Brasov
Adresa :
Str.Dorobantilor nr. 4
Telefon :
0268.474440

Fax :
0268 – 410540
E-mail :
dirfiscala@dfbv.ro
CF :
14929823

Pentru depunerea copiilor actelor de identitate se poate utiliza urmatoarea adresa de e-mail: ci@dfbv.ro
Cautare Google

Link-uriCoduri postale
Pagini Aurii

© Copyright taxe.brasovcity.ro - 2009. Toate drepturile rezervate

Powered by: INDUSTRIAL SOFTWARE.