Taxe Brasov > Taxe si impozite > Serviciile institutiei > Serviciul Urmarire si Executare Silita Persoane Fizice si Juridice  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Serviciul Urmarire si Executare Silita Persoane Fizice

Tipar Font - Font +
Taxe Brasov > Taxe si impozite > Serviciile institutiei > Serviciul Urmarire si Executare Silita Persoane Fizice si Juridice

 Serviciul Urmarire si Executare Silita Persoane Fizice si Juridice

 

Sef serviciu:

Corbeanu Cristina

Adresa:

Str. Dorobanţilor nr. 4, parter , cam. 35,36,37,38  si etaj III, cam. 25,31, 33.

Telefon:

+40 268 474440 int 123

Fax:

+40 268 410540

Mobil:

0726367068

Email:

dirfiscala@dfbv.ro

 


Descriere activitate:

Serviciul Urmărire şi executare silită Persoane Fizice şi Juridice are ca obiect de activitate, urmărirea şi încasarea la bugetul local a impozitelor şi taxelor locale prevăzute la art.248 din Codul Fiscal, precum şi a amenzilor acordate de poliţia rutieră, poliţia comunitară, taxe instituite prin HCL.Formele de urmărire şi executarea silită încep după expirarea termenului de plată prin emiterea unei somaţii, conform art.145 din Codul de procedură fiscală, ce are la baza un titlu executoriu.

Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se încasează debitul, se continuă măsurile de executare silită prin înfiinţarea popririi după cum urmează:

  • pentru persoane juridice, asupra conturilor de disponibil atât în lei cât şi în valută ale agentului economic,conform art.149 din Codul de Procedură Fiscală
  • pentru persoane fizice,asupra conturilor de disponibil atât în lei cât şi îm valută,salariu,pensie sau orice alt tip de venit supus executării silite,conform dispoziţiilor legale în materie.

Dacă agentul economic nu are disponibil în contul bancar sau nu se încasează în totalitate debitul restant, se trece la executarea silită a bunurilor mobile sau imobile, prin aplicarea sechestrului. În cazul în care creanţa fiscală nu este încasată în termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal de sechestru, conform art.152 din Codul de procedură fiscală, se va trece la evaluarea bunurilor sechestrate, în vederea valorificarii.

Valorificarea se poate face prin:

  • înţelegerea părţilor,
  • vânzare directă,
  • vânzare în regim de consignaţie a bunurilor mobile,
  • vânzare la licitatie,
  • dare în plată pentru bunuri imobile conform art.175 din Codul de procedură fiscală,
  • alte modalităţi admise de lege.

Având în vedere dispoziţiile art.115 coroborat cu cele ale art.169 din O.G 92/2003,republicată,privind Codul de Procedură Fiscală,obligaţiile fiscale aflate în executare silită se sting în ordinea vechimii stabilită conform termenului scadent,întâi creanţa principală,apoi accesoriile acesteia.

 

Contact Municipiul Brasov
Directia Fiscala Brasov
Adresa :
Str.Dorobantilor nr. 4
Telefon :
0268.474440

Fax :
0268 – 410540
E-mail :
dirfiscala@dfbv.ro
CF :
14929823

Pentru depunerea copiilor actelor de identitate se poate utiliza urmatoarea adresa de e-mail: ci@dfbv.ro
Cautare Google

Link-uriCoduri postale
Pagini Aurii

© Copyright taxe.brasovcity.ro - 2009. Toate drepturile rezervate

Powered by: INDUSTRIAL SOFTWARE.