Taxe Brasov > Taxe si impozite > Serviciile institutiei > Biroul Managementul Resurselor Umane si Supravegherea Asigurarilor  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Compartiment Resurse umane

Tipar Font - Font +
Taxe Brasov > Taxe si impozite > Serviciile institutiei > Biroul Managementul Resurselor Umane si Supravegherea Asigurarilor

 Compartiment Resurse umane

Sef serviciu: Liliana Draghici
Adresa: str. Dorobantilor nr.4 
Telefon: +40 268 474440 int. 230
Fax: +40 268 410540
Mobil:
Email: resurse.umane@dfbv.ro
Descriere activitate:

 • emite note interne pentru eficientizarea activitatii institutiei
 • emite decizii ale Directorului
 • intocmeste pontajul lunar in vederea stabilirii drepturilor salariale lunare
 • urmareste si tine evidenta orelor  efectuate si a orelor suplimentare ale salariatilor
 • tine evidenta declaratiilor de avere si de interese si respecta procedura legala
 • tine evidenta si inregistreaza toate modificarile in registrul de evidenta al salariatilor
 • intocmeste dosarul profesional al fiecarui angajat conform procedurilor legale
 • elaboreaza proiecte de hotarare si expunere de motive in vederea aprobarii organigramei si a statului de functii prin Hotarare a Consiliului Local;
 • asigura completarea la zi si gestionarea carnetelor de munca ale salariatilor din institutie;
 • intocmeste lucrarile pentru numirea în functii publice, încetarea raporturilor de serviciu, încadrarea, promovarea, transferarea, detasarea, schimbarea locului de munca si desfacerea contractelor de munca, pentru personalul din institutie;
 • asigura participarea la cursurile de perfectionare profesionala a personalului;
 • elaboreaza Regulamentul de Ordine Interioara al Directiei Fiscale Brasov si intocmeste acte aditionale atunci cand apar modificari;
 • asigura indeplinirea legalitatii de numire, revocare, destituire din functie a personalului salariat;
 • elaboreaza actele in vederea organizarii concursurilor pentru posturile vacante prevazute si aprobate in statul de functii, propune promovarea si avansarea personalului care indeplineste cerintele prevazute de lege;
 • asigura gestionarea fiselor de post si a fiselor/rapoartelor de evaluare pentru personalul institutiei.
 • tine evidenta si calculeaza concediile medicale, concediile fara plata si concediile de odihna si urmareste pentru fiecare persoana incadrarea in termenele stabilite de lege;  
 • anual întocmeste lucrarile privind numarul maxim de titulari pentru fiecare clasa, în raport cu efectivul total al functionarilor publici din cadrul institutiei si le prezinta pentru aprobare;
 • asigura planificarea si efectuarea concediilor de odihna pentru institutie;
 • elibereaza adeverinte, copii ale carnetelor de munca, alte acte de la dosarul de personal, in baza solicitarii scrise ale  salariatilor ;
 • rezolvă in termenul prevazut de lege cererile venite din partea salariatilor şi le tratează nediscriminatoriu.
 • asigura întocmirea si eliberarea legitimatiilor de serviciu si de control pentru personalul din institutie;
 • intocmeste rapoarte catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Ministerul Finantelor Publice, Primarie, Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov.
 • asigura primirea, inregistrarea si expedierea documentelor din cadrul compartimentului, precum si respectarea prevederilor legale privind circuitul documentelor speciale;
 • colaboreaza cu serviciile  din cadrul institutiei implicate in vederea elaborarii unor lucrari;
 • asigura constituirea unei baze de date referitoare la functiile publice si functionarii publici din institutie;
 • intocmeste si actualizeaza registrul electronic al salariatilor, pentru personalul contractual;
 • convoaca Comisia de Disciplina ori de cate ori exista sesizari de competenta acestei comisii ;
 • gestioneaza fisele postului pentru fiecare angajat al institutiei.


 • Contact Municipiul Brasov
  Directia Fiscala Brasov
  Adresa :
  Str.Dorobantilor nr. 4
  Telefon :
  0268.474440

  Fax :
  0268 – 410540
  E-mail :
  dirfiscala@dfbv.ro
  CF :
  14929823

  Pentru depunerea copiilor actelor de identitate se poate utiliza urmatoarea adresa de e-mail: ci@dfbv.ro
  Cautare Google

  Link-uriCoduri postale
  Pagini Aurii

  © Copyright taxe.brasovcity.ro - 2009. Toate drepturile rezervate

  Powered by: INDUSTRIAL SOFTWARE.